Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Pewnie zastanawiasz się jaką broń można posiadać w Polsce? Na rynku można spotkać wiele typów broni i nie na wszystkie można uzyskać pozwolenie. Jeżeli jednak uda Ci się zdobyć pozwolenie na broń, to będziesz mógł uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim z własną bronią. Z tego artykułu dowiesz się jak uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych, kolekcjonerskich i myśliwskich.

Zanim jednak przejdę do informacji praktycznych, warto przytoczyć kilka zapisów z ustawy o broni i amunicji:

“Art. 10. 1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli
wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub
bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:
1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia;
3) łowieckich;
4) sportowych;
5) rekonstrukcji historycznych;
6) kolekcjonerskich;
7) pamiątkowych;
8) szkoleniowych.

3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
1) stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia – dla
pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;
2) posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów – dla pozwolenia na broń do celów łowieckich;
3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
posiadanie kwalifikacji sportowych, oraz licencji
właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów
sportowych;
4) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem
jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie
potwierdzające czynny udział w działalności statutowej – dla pozwolenia na broń
do celów rekonstrukcji historycznych;
5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim
– dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;
6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia –
dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych;
7) posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia
szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie
działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich – dla pozwolenia na
broń do celów szkoleniowych.4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do
posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:
1) do celów ochrony osobistej:
a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub
rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii
elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
c) miotaczy gazu obezwładniającego;
2) do celów ochrony osób lub mienia:a) broni, o której mowa w pkt 1,
b) pistoletów sygnałowych,
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;
3) do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na
podstawie odrębnych przepisów; Czyli rozporządzenie ministra klimatu i środowiska. Broń Myśliwska, czyli długa o lufach gwintowanych i gładkich. W zależności do czego się strzela. Strzela się głównie z powtarzalnej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby strzelać z samopowtarzalnej, ale w magazynku można mieć tylko dwie pestki. Czyli mogę na przykład kupić sobie tradycyjnego kałacha albo np. AR-15.
Niestety broni krótkiej nie można posiadać.
4) do celów sportowych – broni palnej:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego
(dymnego);
5) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1–4;
6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej,
konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym
samoczynnej;
7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1–6.

5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane,
z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:
1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;
2) broni palnej wytworzonej lub przerobionej w sposób pozwalający na zatajenie
jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty;
3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania
z użyciem tłumika huku, z wyłączeniem pozwolenia na broń do celów
łowieckich;
4) broni palnej, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do
kontroli osób i bagażu.2. Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną, o której mowa w:
1) art. 10 ust. 5 pkt 1, może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie
pracownika ochrony;

1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych
przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do
wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony;
2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im
niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji;

2) art. 10 ust. 5 pkt 3, może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa
w ust. 1 pkt 8, (zarządcom lub dzierżawcom obwodów łowieckich w celu wykonania odstrzału
sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowiazwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.) w celu wykonania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na
podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt.”

Jak to wygląda w praktyce?

A teraz jak to wygląda w praktyce. Ogólnie nie jest łatwo i szybko. Trzeba poświęcić trochę czasu na naukę i zapoznanie się z ustawą o broni i amunicji. Jednak warto, bo ta wiedza okaże się przydatna nie tylko w czasie strzelania, ale również podczas szkolenia wojskowego.

Jakie wymogi formalne?

• mieć ukończone 21 lat
• posiadać obywatelstwo polskie
• posiadać stałe miejsce pobytu w Polsce
• pozytywnie przejść badania psychologiczne
• niekaralność

Pozwolenie na broń do celów sportowych

1. Trzeba zapisać się do klubu strzeleckiego (oczywiście wpisowe do klubu, bo na tym, że posiadasz broń w domu, to ktoś musi zarobić, no i składki systematycznie wpłacane co roku) Koszty w zależności od klubu. Roczna składka to kilkaset złotych.

Dochodzą koszty szkoleń

2. Po kilku miesiącach nauki można przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. Część teoretyczna i praktyczna. Strzelanie z pistoletu, karabinka i strzelby.

3. Jak masz patent strzelecki, to możesz wystąpić o licencję strzelca sportowego. Jak nie chcesz stracić licencji, to musisz startować w zawodach sportowych. A licencja oczywiście potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na broń.

4. Oczywiście dochodzą do tego badania psychologiczne i można składać dokumenty o pozwolenie na broń.

Czyli jakie dokumenty będą potrzebne?:
1. Ksero patentu strzeleckiego (oryginał do wglądu)
2. Ksero licencji (oryginał do wglądu)
3. Zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego/ stowarzyszenia o charakterze strzeleckim
4. Zaświadczenie lekarskie (oryginał)
5. Zaświadczenia do psychologa (oryginał)
6. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta
7. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
8. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń palną sportową

Na koniec oczywiście wszystkie dokumenty składamy do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.

I tutaj jest jeden fajny patent, bo jeżeli klub strzelecki jest również klubem kolekcjonerskim, to możesz złożyć dodatkowo wniosek o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.

Jak złożyliście wszystkie dokumenty, to wystarczy jedynie czekać na decyzję. Policja oczywiście zrobi wywiad wśród sąsiadów, czy nie jesteście jebnięci i nie chodzicie nachlani po osiedlu.

W moim wypadku dostałem telefon z ŻW, żeby podać numer tel. do sąsiada i jego adres. Oczywiście uprzedziłem, że ŻW będzie się z nim kontaktowała.

Jak już dostaniecie decyzję o przyznaniu pozwolenia na posiadanie x sztuk broni palnej, to nie biegnijcie od razu do sklepu, bo nikt jeszcze wam broni nie sprzeda.

Najpierw trzeba napisać wniosek do WPA o zaświadczenie uprawniające do zakupu broni. I oczywiście opłata skarbowa za wydanie takiego zaświadczenia.

Jak już macie promesę, to można cisnąć do sklepu kupować broń.

Po zakupie macie 5 dni na zarejestrowanie broni, czyli wysłanie do WPA wniosku z prośbą o zarejestrowanie broni i dołączacie do tego fakturę, albo umowę kupna-sprzedaży. Tutaj już nie trzeba żadnej opłaty skarbowej.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać pozwolenie na broń do celów łowieckich?

Czyli co trzeba zrobić, żeby zostać myśliwym? Jak zostaniesz myśliwym, to można sobie miło spędzić czas na łonie przyrody. Zapisać się na polowanie na określonym obwodzie i bez przeszkód spacerować sobie ze sztucerem po lesie.

A jak spotkasz jakąś zwierzynę, to jesteś wtedy panem życia i śmierci. Możesz ją albo obserwować i cieszyć oko, tym jak zwierzyna zachowuje się w swoim naturalnym środowisku, albo pozyskać, czyli upolować.

No, ale do rzeczy, jak uzyskać pozwolenie na broń do celów łowieckich? Trzeba odbyć 12-miesięczny staż w kole łowieckim. Piszesz podanie do koła o przyjęcie na staż i zostajesz stażystą. Nie jest łatwo. Musisz robić jakieś tam prace gospodarcze, uczestniczyć w polowaniach zbiorowych jako naganiacz, postawić ambonę, albo dwie. Czyli de-fakto jesteś takim niewolnikiem w kole łowieckim.

Ja akurat trafiłem na staż do bardzo dobrego koła. Pozdrawiam Darz Bór Szczecinek i oczywiście Jarka, który prowadził mnie przez cały staż. No i tam nie czułem się jako niewolnik. Panowała bardzo przyjazna atmosfera. Podobno nie wszędzie jest tak kolorowo jak tam.

W międzyczasie odbywasz szkolenie dla kandydatów do PZŁ

Wszystko kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Jak wszystko zdasz, to zostajesz członkiem PZŁ.

No i procedura taka sama jak przy pozwoleniu na broń do celów sportowych, czyli trzeba złożyć dokumenty:
Zaświadczenie o zdanym egzaminie łowieckim i uzyskaniu uprawnień do wykonywania polowania
2. Zaświadczenie lekarskie (oryginał)
3. Zaświadczenia do psychologa (oryginał)
4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej 242 zł na konto Urzędu Miasta 
5. Dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm
6. Wniosek na wydanie pozwolenia na broń do celów łowieckich

Jeżeli jednak nie masz ochoty robić pozwolenia na broń, żeby móc postrzelać, to zapraszam do kontaktu. Można umówić się na szkolenie strzeleckie i miło spędzić czas pod okiem doświadczonego instruktora.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top